Cjenik usluga

Cjenik privatnih usluga

Naziv usluge Napomena Cijena
Fizioterapeutska procjena proširena (**) 300,00 kn
Fizioterapeutska procjena osnovna (**) 200,00 kn
Fizioterapeutske konzultacije 150,00 kn
PAKET 1. REHABILITACIJA RAME ILI KUK 220,00 kn
PAKET 2.REHABILITACIJA KOLJENO ILI GLEŽANJ 200,00 kn
PAKET 3. REHABILITACIJA LAKAT ILI ŠAKA 160,00 kn
PAKET 4. REHABILITACIJA KRALJEŽNICE 150,00 kn
PAKET 5. MANUALNA TERAPIJA KRALJŽNICE 350,00 kn
Elektroterapija postupak 50,00 kn
Compex postupak 60,00 kn
Magnetoterapija postupak 50,00 kn
Terapija ultrazvukom postupak 50,00 kn
Terapija laserom postupak 60,00 kn
Individualna KTH postupak 150,00 kn
Specijalne manualne terapije 200,00 kn
Individualne terapeutske vježbe 200,00 kn
Mobilizacija zgloba 100,00 kn
Aplikacija gelova ili krema, krio masaža, parafin 30,00 kn
Medicinska mobilizacija mekih tkiva (masaža) leđa i vrat 200,00 kn
samo noge 100,00 kn
cijelo tijelo (bez prsišta) 250,00 kn
Vađenje krvi i nošenje uzoraka u laboratorij Velika Gorica - grad 70,00 kn
Velika Gorica - okolica 100,00 kn
Izlazak med. sestre u kućnu posjetu cijena ovisi o opsežnosti zdr.njege kod pacijenta 80,00 - 180,00 kn
Izlazak fizioterapeuta u kućnu posjetu Velika Gorica - grad 150,00 kn
Velika Gorica - okolica 180,00 kn
Ručna limfna drenaža po dr. Vodderu samo noga ili ruka 180,00 kn
obje ruke ili obje noge 250,00 kn
glava + vrat 80,00 kn


Napomena: PACIJENTIMA KOJI NE DOĐU NA TERAPIJU U DOGOVORENOM TERMINU ILI TERMIN ODGODE NA DAN KADA JE TERAPIJA DOGOVORENA , NAPLATITI ĆEMO 50% PREDVIĐENE CIJENE TERAPIJE.

Novo u cjeniku od 19.11.2018. - PAKETI REHABILITACIJE

Šifra paketa Naziv i opis postupka Cijena
1. PAKET – Rehabilitacija - rame ili kuk Paket uključuje fizikalne procedure, manualne tehnike i individualne terapeutske vježbe prema procjeni fizioterapeuta 220,00 kn
2. PAKET – Rehabilitacija - koljeno ili gležanj Paket uključuje fizikalne procedure, manualne tehnike i individualne terapeutske vježbe prema procjeni fizioterapeuta 200,00 kn
3. PAKET – Rehabilitacija - lakat ili šaka Paket uključuje fizikalne procedure, manualne tehnike i individualne terapeutske vježbe prema procjeni fizioterapeuta 160,00 kn
PAKET 4. Manualna terapija - kralježnica Uključeno zagrijavanje mekih tkiva kralježnice, specijalna manualna terapija prema procjeni fizioterapeuta. 350,00 kn
5. PAKET – Rehabilitacija – kralježnica Paket uključuje fizikalne procedure, manualne tehnike i individualne terapeutske vježbe prema procjeni fizioterapeuta 150,00 kn


Objašnjenje pojmova
Rehabilitacija:

- sve fizikalne procedure koje se provode aparatom – UZV, magnet, elektroterapija, laser.

Kineziterapija:

– postupak u kojem pacijent provodi vježbe, a fizioterapeut sudjeluje u procesu terapije radeći sa pacijentom – vodeći pokret svojom rukom ili tijelom.

Medicinska gimnastika:

– postupak u kojem pacijent provodi vježbe samostalno uz nadzor fizioterapeuta.

Manualna terapija:

- mobilizacije, manipulacije, trakcije ili frikcije određenog segmenta. Tehnike rada po Cyriaxu, McKenziu, Mulliganu ili drugim konceptima.

FIZIOTERAPEUTSKA PROCJENA

FIZIOTERAPEUTSKA PROCJENA – PROŠIRENI:

Uključuje interpretaciju med. nalaza, anamnezu, klinički pregled te konzultacije i edukaciju.

FIZIOTERAPEUTSKA PROCJENA – OSNOVNI:

Uključuje interpretaciju med. nalaza, anamnezu i edukaciju.

FIZIOTERAPEUTSKE KONZULTACIJE:

Uključuje interpretaciju med. nalaza.

Napomena: Na naše usluge ne obračunava se PDV.

Napomena: Cijene u ovom cjeniku su iskazane za usluge izvršene na području grada Velika Gorica, Ustanova posluje i izvan tog područja kada se svaki kilometar udaljenosti od sjedišta Ustanove (Rakarska 10) naplaćuje po cijeni od 4kn/km.(2kn/km dolazak,2kn/km odlazak ) Praznikom, subotom i nedjeljom naplaćujemo dolazak 20% više od cijene za radni dan.