Cjenik usluga

Cjenik privatnih usluga

Naziv usluge Napomena Cijena
Fizioterapeutska procjena prošireni (**) 200,00 kn
Fizioterapeutska procjena osnovni (**) 150,00 kn
Fizioterapeutska procjena kratki (**) 100,00 kn
Elektroterapija postupak 50,00 kn
Compex postupak 60,00 kn
Magnetoterapija postupak 50,00 kn
Terapija ultrazvukom postupak 50,00 kn
Terapija laserom postupak 60,00 kn
Individualna KTH postupak 100,00 kn
Medicinska gimnastika individualna 1x 80,00 kn
Secijalne manualne terapije 200,00 kn
Trening balansa i stabilnosti 50,00 kn
Mobilizacija zgloba 80,00 kn
Aplikacija gelova ili krema, krio masaža 30,00 kn
Medicinska mobilizacija mekih tkiva (masaža) leđa i vrat 150,00 kn
samo noge 80,00 kn
cijelo tijelo (bez prsišta) 230,00 kn
Vađenje krvi i nošenje uzoraka u laboratorij Velika Gorica - grad 70,00 kn
Velika Gorica - okolica 100,00 kn
Izlazak med. sestre u kućnu posjetu *** 80,00 - 180,00 kn
Izlazak fizioterapeuta u kućnu posjetu Velika Gorica - grad 120,00 kn
Velika Gorica - okolica 150,00 kn
Ručna limfna drenaža po dr. Vodderu samo noga ili ruka 150,00 kn
obje ruke ili obje noge 230,00 kn
glava + vrat 70,00 kn


Napomena: PACIJENTIMA KOJI NE DOĐU NA TERAPIJU U DOGOVORENOM TERMINU ILI TERMIN ODGODE NA DAN KADA JE TERAPIJA DOGOVORENA , NAPLATITI ĆEMO 50% PREDVIĐENE CIJENE TERAPIJE.
***Cijena ovisi o paketu zdravstvene njege - NJEGA SMALL, NJEGA MIDIUM, NJEGA LARGE I NJEGA XLARGE

Novo u cjeniku d 01.09.2015. - PAKETI REHABILITACIJE

Paketi uključuju fizikalne procedure i manualne tehnike. Prilikom dolaska pacjenta na terapiju i nakon procjene terapeut odabire postupke iz paketa.

Šifra paketa Naziv i opis postupka Cijena
1. PAKET – Rehabilitacija - rame ili kuk Fizkalne procedure ( dvije ) prema potrebi, te kineziterapija ili manualna terapija. 180,00 kn
2. PAKET – Rehabilitacija - koljeno ili lakat Rehabilitacije ( dvije ili tri ) prema potrebi, te kineziterapija ili medicinska gimnastika. Prema potrebi primjena postupaka manualne terapije. 160,00 kn
3. PAKET – Rehabilitacija - stopalo ili šaka Rehabilitacije ( dvije ) prema potrebi, te kineziterapija ili manualna terapija. 140,00 kn
4. PAKET– Manualna terapija - kralježnica Uključeno zagrijavanje mekih tkiva kralježnice, specijalna manualna terapija prema procjeni fizioterapeuta. 300,00 kn
5. PAKET – Rehabilitacija – kralježnica Rehabilitacije ( dvije ili tri ) prema potrebi, medicinska gimnastika. 150,00 kn


Objašnjenje pojmova
Rehabilitacije:

- sve fizikalne procedure koje se provode aparatom – UZV, magnet, elektroterapija, laser.

Kineziterapija:

– postupak u kojem pacijent provodi vježbe, a fizioterapeut sudjeluje u procesu terapije radeći sa pacijentom – vodeći pokret svojom rukom ili tijelom.

Medicinska gimnastika:

– postupak u kojem pacijent provodi vježbe samostalno uz nadzor fizioterapeuta.

Manualna terapija:

- mobilizacije, manipulacije, trakcije ili frikcije određenog segmenta. Tehnike rada po Cyriaxu, McKenziu, Mulliganu ili drugim konceptima.

FIZIOTERAPEUTSKA PROCJENA

FIZIOTERAPEUTSKA PROCJENA – PROŠIRENI:

Uključuje interpretaciju med. nalaza, anamnezu, klinički pregled te konzultacije i edukaciju.

FIZIOTERAPEUTSKA PROCJENA – OSNOVNI:

Uključuje interpretaciju med. nalaza, anamnezu i edukaciju.

FIZIOTERAPEUTSKA PROCJENA – KRATKI:

Uključuje interpretaciju med. nalaza.

Paket usluga zdravstvene njege u kući pacijenta

Šifra paketa Naziv i opis postupka Vrijeme Cijena
NJEGA SMALL Minimalna zdravstvena njega, edukacija pacijenta i /ili rodbine, kateterizacija mokraćnog mjehura kod žena, primjena injekcija, njega colonstome, traheostome 30 min 80kn/dan
1280kn/mjesec
NJEGA MIDIUM Pojačana zdravstvena njega,kompletna njega. Teško pokretnog bolesnika, previjanje rane 1.i 2. stupnja, hranjenje putem nazogastrične sonde + svi postupci iz NJEGE SMALL 60 min 100kn/dan
1600kn/mjesec
NJEGA LARGE Opsežna zdravstvena njega, previjanje rane 3. i 4.stupnja, primjena oksigenoterapije + svi postupci iz NJEGA SMALL i MIDIUM 90 min 150kn/dan
2250kn/mjesec
NJEGA XLARGE Zdravstvena njega izrazito teškog ili umirućeg bolesnika ( palijativna skrb) + sve stavke iz NJEGA SMALL, MIDIUM, LARGE 120 min 180kn/dan
2700kn/mjesec


Napomena: Na naše usluge ne obračunava se PDV.

Napomena: Cijene u ovom cjeniku su iskazane za usluge izvršene na području grada Velika Gorica, Ustanova posluje i izvan tog područja kada se svaki kilometar udaljenosti od sjedišta Ustanove ( Petra pl.Škrleca 27) naplaćuje po cijeni od 4kn/km.(2kn/km dolazak,2kn/km odlazak ) Cijene iskazane za mjesec se odnose na radne dane u tjednu od ponedjeljka do petka.Praznikom , subotom i nedjeljom naplaćujemo dolazak 20% više od cijene za dan.