Znanjem do zdravlja

Daliborka Videc

Daliborka Videc

Daliborka Videc

Daliborka Videc - prvostupnica fizioterapije diplomirala na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2005 godine. Srednja škola za fizioterapeutskog tehničara. Višegodišnje iskustvo u samostalnom radu sa pacijentima sa područja gerijatrije, neurologije, ortopedije te sa ozljedama lokomotornog aparata.

Kroz radni vijek se konstantno educira i pohađa različita stručna predavanja. Pohađala međunarodno priznate stručne tečajeve - 2007 Muligan concept, 2006 osnove manualne terapije i generalne osteopatske tehnike.

Naša specijalnost je rješavanje tegoba s kralježnicom!