Kontakt

Kontakt

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući i rehabilitaciju TIBIA.
Kontaktirajte nas putem kontakt obrasca niže ili direktno na e-mail: info@tibia.hr

Ostali kontakti

  • Telefon +385 1 6236 505
  • Fax +385 1 6236 507
  • Adresa Rakarska 10        10410 Velika Gorica

Radno vrijeme

Zdravstvene njega i rehabilitacije u kući bolesnika - od 08:00 do 16:00 sati

Napomena:
(vađenje krvi i uzimanje uzoraka za analizu u kući bolesnika od 07:00 do 09:00 sati)

Ambulanta – od 08:00 do 19:00 sati

Subotom i nedeljom dežurstvo prema medicinskoj indikaciji kod terenskih pacijenata