Znanjem do zdravlja

Ema Bura

no avatar

Ema Bura

Ema Bura – medicinska sestra. Završila srednju medicinsku školu 2010 godine u Zagrebu. Višegodišnje iskustvo rada u struci u zdravstvenoj njezi bolesnika i sa osobama treće životne dobi. Diplomirala na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2020 godine.

Naša specijalnost je rješavanje tegoba s kralježnicom!