Znanjem do zdravlja

Goran Cvetojević

Goran Cvetojević

Goran Cvetojević

Goran Cvetojević iskusan je fizioterapeut sa višegodišnjim iskustvom rada u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru. Osnivač je Ustanove Tibia i prvi je licencirani ortopedski terapeut u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji ( Cyriax međunarodni certifikat ).

Aktivan je član Hrvatske udruge poslodavaca ( HUP ) u kojoj je kordinator za fizikalnu terapiju. Dopredsjednik je Udruge fizioterapeuti u kući. Od 1993 do 2004 zaposlen je u Klinici za traumatologiju kao med. tehničar ( poliklinika ) i fizioterapeut – bolnički odjeli i fizikalna terapija. Od 2004 do danas radi kao glavni fizioterapeut i zamjenik ravnatelja Ustanove Tibia.

Tijekom višegodišnjeg radnog iskustva aktivno je sudjelovao na međunarodnim kongresima i tečajevima i educirao se za različite oblike manualne terapije.

Uspješno je završio kompletnu edukaciju za ortopedskog terapeuta i položio međunarodni ispit is Cyriax ortopedsko-manualne terapije. Završio je kompletnu edukaciju za manualnu terapiju po Mulliganu i McKenziu, kao i po ostalim autorima – od tečajeva osnova manualne terapije ( dr. D.Barak -Smešny ) do obuke za ortopedsku medicinu i terapiju po njemačkoim principima ( Fortbildungen für orthopädische Medizin und manuelle Therapie ). Pohađao je tečajeve osteopatije kao i kompletnu edukaciju za Touch-pro practitionera u Londonu.

Uz sva znanja stečena na području fizikalne terapije završio je i srednju medicinsku školu te radio u poliklinici "Klinike za traumatologiju Zagreb" gdje je radio u hitnom prijemu i gipsaoni kao i u kirurškim ambulantama.

Naša specijalnost je rješavanje tegoba s kralježnicom!