Znanjem do zdravlja

Paulo Rukljač

no avatar

Paulo Rukljač

Paulo Rukljač - prvostupnik fizioterapije, završio studij na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2020. godine. Odradio pripravnički staž 2021. godine te se nastavio i dalje educirati na području fizioterapije kroz tečajeve flossinga, trigger point i akupresurne masaže, DNS exercise lvl1 te ostala stručna predavanja. U radu se najviše susreće sa ortopedskim pacijentima u ambulanti te neurološkim i traumatološkim pacijentima u kući bolesnika.

Naša specijalnost je rješavanje tegoba s kralježnicom!